Členové spolku a jejich rodinní příslušníci získávají po zaplacení členského příspěvku možnost čerpat členské výhody, zejména možnost účastnit se akcí pořádaných jen pro členy, přístup k výukovým materiálům a dále možnost účastnit se volnočasových aktivit pořádaných pro širokou veřejnost za zvýhodněné ceny. Členové mají navíc možnost vyzkoušet si první tři lekce jakéhokoliv kroužku.

Jak se stát členem

Členem spolku se může stát jakákoliv osoba starší 18 let. Pro registraci můžete využít formulář Registrace člena uvedený na stránce Dokumenty. Vyplněný formulář doručte na adresu sídla spolku nebo předejte předsedovi.

Výše členského příspěvku

Členský příspěvek se hradí vždy na aktuální školní rok, a to ve výši 300,- Kč. Přesné informace k úhradě členského příspěvku dostane každý člen po registraci.